Spiritueel Partnerschap

"Ieder individu is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen spirituele groei. Spiritualiteit is een reis naar zelfbewustzijn en eigen verantwoordelijkheid."

Gary Zukav

Wat is Spiritueel Partnerschap?

In deze tijd ontstaat steeds meer ruimte voor een nieuw soort partnerschap. Het is niet langer nodig om samen een eenheid te vormen om beter te kunnen overleven in deze wereld, zoals van oudsher een van de doelen van het huwelijk was. In plaats van overleven komt de nadruk steeds meer te liggen op de kwaliteit van leven en op het groeien naar een hoger bewustzijnsniveau, dat daarmee gepaard gaat. Daarbij speelt liefde onverminderd een grote rol. De helende spirituele kracht van onvoorwaardelijke liefde, de energie van de ziel, is een voorwaarde voor groei naar hogere niveaus van bewustzijn.

Spiritueel partnerschap is een verbintenis tussen twee mensen met als doel elkaar optimaal te stimuleren in elkaars spirituele groei. Een verbintenis gericht op heelwording van beide partners. Daarbij gaat het onder andere om het integreren van vrouwelijke en mannelijke kanten, die in ieder mens (m/v) aanwezig zijn.

Spirituele partners gaan ervan uit dat er een diepere reden is waarom zij samen zijn. Zij erkennen elkaar als gelijken en zijn bereid hun eigen (ego)belangen opzij te zetten om elkaars groei optimaal te ondersteunen. 

Intensieve serie voor partners (3 sessies plus 1)

In deze  sessies maken we gebruik van psychologische en spirituele astrologie om eerst de kracht van beide partners individueel in kaart te brengen, om ze daarna bij elkaar te brengen en te zien waar ze elkaar juist wel of niet goed kunnen ondersteunen. Een mogelijke vierde sessie wordt besteed aan het integreren van de opgedane inzichten en het opstellen van plannen hoe daarmee om te gaan.

Data: Op aanvraag (neem contact op)

Investering: drie sessies €750,00; vierde sessie €175,00.  

BijlageGrootte
Brochure Spiritueel Partnerschap januari 2016.pdf124.2 KB